Yapı Kongresi - ANA SAYFA

 

 

 
Ana SayfaProgramOtel BilgileriKongre TakvimiBilim ve Düzenleme KuruluBroşürKongre YeriYazım KlavuzuİletişimÖnceki Yapı Kongreleri

 

 

 

 

 


 

ANA SAYFA

6. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi sekreterliğinde, Antalya ve Eskişehir Şubelerinin iş birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, “Değişen Dünyada Yapılı Çevre” başlığıyla 7-9 Aralık 2023 tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi için geri sayım başladı.

Değişen dünyanın hassasiyetlerine yapılı çevrenin adaptasyonunu tartışacak nitelikte belirlenen “Döngüsel Tasarım, İklim Değişikliği, Sayısal Tasarım, Sanal Gerçeklik, Geleceğin Mekânları” ana temaları çerçevesinde Merve Titiz Akman, And Akman, Doç. Dr. Koray Güler, Arda Moltay, Can Tamirci, Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Ahmet Burçin Gürbüz’ün davetli konuşmacı olacağı kongrede Doç. Dr. Bülent Özmen moderatörlüğünde Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz’ın katılımlarıyla deprem özel paneli gerçekleştirilecektir. Kapanış oturumunda ise Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in birlikte gerçekleştireceği ‘Katılımcı ve Yaratıcı Yerel Yönetim Deneyimleri’ hakkında söyleşisi yer alacaktır.

Değişen dünya, çevre ve yaşam koşullarına uyum sağlamak üzere yapı sektörünün önde gelen firmalarının geliştirdikleri ürünlerinin teknik sunumlarla aktarılacağı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcıların bildirilerini sunacağı, teknik geziler ve kültürel etkinlikleri içeren kongrenin programı açıklanmıştır.

   

  Kongre programına ulaşmak için tıklayınız.

  Konaklama için Eskişehir’deki otellerin bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

   

  Programda yer alan etkinlikler için kontenjan sınırlı olup kayıt formları aşağıda paylaşılmaktadır.

  KYK Yapı Kimyasalları Laboratuvar Gezisi | 8 Aralık 2023 Cuma | 08.00-10.30

  https://forms.gle/sbAqztgFe5PCkKgM9

  Megaron Çatı Teknolojileri Fabrika Gezisi | 8 Aralık 2023 Cuma | 08.00-10.30

  https://forms.gle/UPTq8Z4ARzxeoeX16

  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Konseri | 8 Aralık 2023 Cuma | 20.00-22.00

  (30 Kasım 2023 Perşembe gününe kadar kayıt yaptırılması gerekmektedir.)

  https://forms.gle/nFjtXKbPiKvpomwXA

  Parklar ve Müzeler Gezisi | 9 Aralık 2023 Cumartesi | 14.00-19.45

  https://forms.gle/KXPo6A2marimkP9a8

   

  6. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ

  DEĞİŞEN DÜNYADA YAPILI ÇEVRE

  7-9 ARALIK 2023

  Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile eğitim, çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı; yapı sektörü ile ilişkili olan tüm disiplinlerden katılımcıların bir araya gelebildiği bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

  Ülkemizde bu türden ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Meslek topluluğumuzun o tarihteki örgütü “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağlamıştır. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur.

  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1948 yılında destek verdiği bu ulusal kongrenin sürekliliğini sağlamak amacıyla “Yapı Kongresi ve Sergisi” düzenlemeyi bir gelenek haline getirmiştir. 2.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri” konusuna odaklanan bir etkinlik olarak Ankara’da düzenlenmiştir. 3.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde “Teknik Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” konusunu yine Ankara’da tartışmaya açmıştır. 4.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara ve Antalya Şubelerinin işbirliğiyle 6-8 Aralık 2018 tarihlerinde “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” ana temasını gündeme getirmiştir. 5.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, Covid-19 pandemisi koşullarının hüküm sürdüğü dönemde çevrimiçi ortamda 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılmış, “Yapı Sektöründe Çok Yönlü Kalkınma: Eğitim-Araştırma-Uygulama” temasıyla çok disiplinli ve kolektif çalışmaların arttırılmasını hedefleyen çalışmaları ön plana almıştır.

  Değişen dünyada iklim değişikliği ve sebep olduğu doğa olayları, enerji kaynaklarının yetersizliği, tarım ve maden stratejileri ile ortaya çıkan çevre sorunları, dünyanın ve barındırdığı canlıların geleceğini tehdit etmektedir. Bu durum, ister istemez yapı sektöründeki yaklaşımları da etkilemektedir. Yapı sektörü, tüm araştırma, uygulama ve mesleki eğitim kollarıyla, mevcut ve gelecek durumu iyi değerlendirmek, güçlü ve zayıf kaldığı koşulları ortaya koymak, bu koşulları yapıcı fırsatlara ve yeni olanaklara evirmek durumundadır; bunun için de yenilikçi çalışmalara önem vermektedir. Kısaca, mimarlık disiplinin gündemi ve araştırma-uygulama konuları her geçen gün genişlemektedir. Bu kapsamda, olağandışı koşullar ve ortamlar için tasarım, geleceğin mekân tasarımı ve adaptasyonu, sanal gerçeklik teknolojileri ve sayısal tasarım, gelecek koşullara dayanıklı yapılı çevrelerin geliştirilmesi ve çözümler üretilmesi, ilgi çeken konulardır.

  Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Antalya ve Eskişehir Şubelerinin iş birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleyeceği 6.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin, 7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılmasına karar verilmiştir. Bu kongrede, değişen dünyanın hassasiyetlerine yapılı çevrenin adaptasyonunu tartışacak nitelikte birden fazla ana tema belirlenmiştir. “Değişen Dünyada Yapılı Çevre” başlığı ile düzenlenecek olan 6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana temaları şunlardır:

  *        Döngüsel Tasarım

  *        İklim Değişikliği

  *        Sayısal Tasarım

  *        Sanal Gerçeklik

  *        Geleceğin Mekânları

  Değişen dünya, çevre ve yaşam koşullarının yapı sektörüne etkisi ve yapılı çevrenin bu koşullara uyumu ile ilişkili olan ve yapı malzemesi ölçeğinden, mekân, bina, şehir, çevre ölçeklerine kadar yapı sektörü ile ilgili tüm süreçlerin dâhil edildiği konu başlıkları aşağıda listelenmiş, kongrenin tartışma ortamına dâhil edilmiştir.

  1. Yapı malzemeleri
  2. Yapı ve yapım sistemleri
  3. Yapım yönetimi
  4. Yapı üretiminde bilişim: Bilgi teknolojileri
  5. Tasarım yönetimi
  6. Yapı biyolojisi ve çevresel kontrol
  7. Yapı denetimi
  8. Yapı güvenliği
  9. Kültürel varlıklar ve koruma
  10. Evrensel tasarım
  11. Afet ve risk yönetimi
  12. Mesleki eğitim

  6.Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin, yapı bilimleri, çevre kontrolü, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık eğitimi, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, akademisyenleri, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların bu kongreye katılımları önemsenmektedir.

  BİLDİRİ KABUL VE DEĞERLENDİRME

  6. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nde sunulacak olan bildirilerin dili Türkçedir. Bildiri özeti hazırlama kuralları ve yazarların dikkat etmesi gereken hususlar kongre web sitesinde yayınlanmıştır.

  Bildiri özetlerinin 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Kongre Sekreterliğine e-posta aracılığıyla teslim edilmesi beklenmektedir.

  Kongreye iletilen tüm bildiriler, “özet” ve “tam metin” olmak üzere iki aşamada ve çifte-kör hakem yöntemiyle değerlendirilmektedir. Kongre Bilim Kurulu tarafından, “özgün nitelik”, “ilgili alana bilimsel katkısı”, “ilgili alanda topluma yarar sağlama, ekonomik ve kültürel gelişime katkı sağlama” ölçütleri çerçevesinde değerlendirilen ve farklı araştırma alanlarında öne çıkan üç bildiri, Yapı Dergisi’nde makale olarak basılacaktır.

  Kongrede sunulan tüm bildiriler, sunum ve soru-cevap performansları kapsamında Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve en başarılı üç sunuma “en iyi sunum başarı sertifikası” verilecektir.