Yapı Kongresi - 4. Yapı Kongresi

 

 

 
Ana SayfaProgramOtel BilgileriKongre TakvimiBilim ve Düzenleme KuruluBroşürKongre YeriYazım KlavuzuİletişimÖnceki Yapı Kongreleri

 

 

 

 

 


 

4. Yapı Kongresi

4.Ulusal Yapı Kongresi

6-8 Aralık 2018, Antalya

4.Ulusal Yapı Kongresi, kongre sürecinin tüm kesimlere ulaşabilmesi ve örgütlenme sürecinin yaygınlaştırılması kapsamında Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından, üniversitelerimizle işbirliği içerisinde 6-7-8 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’daYapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar konusuyla düzenlenmektedir.

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Bilimsel bilginin geliştirilmesi ve toplumla buluşturulması kapsamında ülkemizde ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Meslek topluluğumuzun o tarihteki örgütü “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağlamıştır. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur.

Bu tür etkinliklerin sürekliliğini sağlamak amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yapı Mesleki Bilimsel Kurulu, “Yapı Kongresi” düzenlemeyi bir gelenek haline getirmiştir. Bu bağlamda 2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında “Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri” konusuna odaklanan bir etkinlik olarak ODTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi ise 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde “Teknik, Tasarım, Güvenlik ve Erişilebilirlik” konularını gündeme getirerek tartışmaya açmıştır.

Yapı sektöründe araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları ve bu çalışmaların yön verdiği yenilikçi ve akılcı yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Bu yaklaşımlar farklı uzmanlıkların bir arada çalışmasını, teknik tasarım ve uygulamalara yeni bakış açıları ve çözüm önerileri geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu sebeple Antalya’da düzenlenecek olan “4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi” nin ana teması, Türkiye’de ve dünyada güncel birçok sorunu ve gelişmeleri içeren “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir. Yapı sektörüyle ilişkili tüm yapı üretimi, kullanımı ve koruması gibi süreçleri tartışma ortamına dâhil edebilmek ve ilerleyebilmek amacıyla aşağıdaki alanlardaki araştırmalar, ilerlemeler ve yenilikler kongrenin kapsamındadır.

1. Yapı Malzemeleri: Teknik ve Çevresel Performansları,

2. Yenilikçi Yapı Malzemeleri, Yapım Sistemleri ve Uygulamalar,

3. Yapım Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri,

4. Tasarım Yönetimi: Proje Üretim Süreçleri,

5. Çevresel Kontrol: Yapılarda Enerji Verimliliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Mimari Akustik, Mekânsal Aydınlatma, İşlevsel (teknik) Sistemler,

6. Yapı Denetimi ve Güvenlik: Sorun Analizi ve Takibi, Yapısal Analizler ve Yapılarda Deprem Güvenliği, Yangın Güvenliği, Risk Analizi vb.,

7. Kültürel Mirasın Korunması,

8. Evrensel Tasarım: Erişilebilirlik, Mekânsal Sorunlar, Çözüm Önerileri, Teknik Standartlar,

9. Afet Yapıları ve Geçici Barınaklar.

Bu kongre çerçevesinde, yapı ve çevre bilimleri, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek insanlarını, araştırmacıları, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirerek, kongre kapsamında belirtilen konuları içeren çalışmaların aktarıldığı ve tartışıldığı bir paylaşım, etkileşim ve eğitim ortamının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların bu kongreye katılımları önemsenmektedir.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ               MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

AFİŞ  BİLDİRİ BROŞÜRÜ


Görseller
Program
Kongre Takvimi
Bilim ve Düzenleme Kurulu
Konaklama ve Kayıt Ücretleri