Yapı Kongresi - 2. Yapı Kongresi

 

 

 
Ana SayfaProgramOtel BilgileriKongre TakvimiBilim ve Düzenleme KuruluBroşürKongre YeriYazım KlavuzuİletişimÖnceki Yapı Kongreleri

 

 

 

 

 


 

2. Yapı Kongresi

2. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİ

Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu kongrenin bir benzeri, ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında "Birinci Türk Yapı Kongresi" başlıklı ulusal kongre olarak düzenlenmiştir. Beş gün süren ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ev sahipliğini yaptığı bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde bir çok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştur. Bu tür etkinliklerin sürekliliğini sağlamak amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi “yapı kongre”lerini bir gelenek haline getirmek niyetindedir.

Ülkenin yapı sektörüyle ilişkili olduğu birçok konu çok hızlı değişmekte ve gelişmektedir. Tüm bu gelişmeler de dikkate alınarak, yapı sektörünün güncel olan sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözümler üzerinde ortak tartışmaların yapılabilmesi önemlidir. Bu kongrenin, yapı ve çevre bilimleri, yapım ve malzeme teknolojileri, mimarlık, mühendislik ve bilişim sahalarıyla ilgili birçok disiplinden meslek adamlarını, araştırmacıları, uzmanları, uygulayıcıları, üreticileri, öğrencileri ve kullanıcıları bir araya getirmesi hedeflenmiştir. Bu alanlarda edinilen birikimin ve deneyimin ortak bir platformda paylaşılması ve tartışmaların yapılması, bu platforma katılan herkes için yararlı olacaktır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu konularla ilgili meslek gruplarının hızla değişen bu ortamı takip edebilmeleri ve ortama katkıda bulunabilmeleri için “Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi”ni düzenlemektedir. 3 - 5 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yapılacak olan 2. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana teması, Türkiye’de ve dünyada güncel birçok sorunu kapsayan “Yapı üretimi, kullanımı ve koruma süreçleri” olarak belirlenmiştir. Ana tema çerçevesinde, farklı disiplinlerden görüşlerin ve çalışmaların bu kongreye katılımları önemsenmektedir. Yapı sektörüyle ilişkili tüm süreçleri tartışma ortamına dâhil edebilmek amacıyla aşağıdaki temalar üzerinde durulacaktır:

–        Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemeleri

–        Yapı ve Çevre İlişkisi, Yapı ve Çevre Güvenliği

–        Tarihi Yapı ve Çevre, Restorasyon ve Koruma

–        Yapı Denetimi, Proje ve Yapım Yönetimi

Bu temalar kapsamında ele alınabilecek çalışmaların aktarıldığı ve tartışıldığı bir paylaşım, etkileşim ve eğitim ortamı hazırlanmaktadır Bu çalışmaların sınıflandırılacağı konu başlıkları şunlardır:

  1. Yapı malzemeleri: teknik ve çevresel performansları
  2. Yapım teknikleri ve uygulama detayları
  3. Alternatif yapı malzemeleri ve sistemleri
  4. Yapı denetimi ve güvenlik: sorun analizi ve takibi, yapısal analizler ve yapılarda deprem güvenliği, yangın güvenliği, risk analizi vb.
  5. Çevresel kontrol: yapılarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, mimari akustik, mekansal aydınlatma, işlevsel sistemler vb.
  6. Kültürel mirasın korunması
  7. Yapı yönetimi:  tasarımı, proje üretimi, yapımı ve kullanımı, maliyet analizleri, kullanıcı güvenliği ve sağlığı
  8. Yapım-bilgi teknoloji ilişkileri

Son Kayıt
Program
Fotoğraflar
Bilim / Düzenleme Kurulu
Bildiri Kitabı
Takvim
Yazım Kılavuzu
İletişim